What's New

 

Openingsbeeldje

Deze winter zal -bij uitzondering- geen nieuwjaarsbeeldje verschijnen. In verband met de overzichtstentoonstelling in het H.PolakMuseum te Zutphen, die eind september 2017 van start gaat, wordt een ‘openingsbeeldje’ gemaakt. De aankondiging hiervan zal in mei 2017 verschijnen , vanaf dat moment is het beeldje te bestellen. De tentoonstelling zal een overzicht laten zien van mijn dier-beelden vanaf 1972 tot heden, vergezeld van beelden in bruikleen van 20e-eeuwse ‘animalier’-kunstenaars , zoals o.a. R.Bugatti, E.Matare, A.Teeuwisse, J.Kaas, e.a.

 

Meer informatie hierover in de nieuwsbrief winter 2016.

 

Openingstijden galerie:

maandagmiddag van 14.00-17.00 uur alle andere tijden op afspraak.

 

Bert Grotjohann tel. 020 - 620 21 08 / mob. 06 - 110 433 97

Hetty Heyster tel. 020 - 697 30 50 / mob. 06 - 558 931 08

 

Nieuw boek 'Hetty Heyster sculpturen II'

Het boek ‘Hetty Heyster sculpturen II’ is een vervolg op de eerder gepubliceerde monografie in 2006. ‘Sculpturen II’  beslaat een overzicht van ‘40 jaar dier-beeld’ met volledig gedokumenteerde en bijgewerkte oeuvre-catalogus t/m 2013.


Afm. 24x28 cm

216 pag.  260 illustraties full colour

Gebonden met luxe stofomslag

Nederlands/Engels

 

Hetty Heyster Sculpturen II’  2013, Waanders

 

ISBN: 978 94 911 96 645/ NUR 646

 

prijs: € 39,95

     

Verschijnt ter gelegenheid van een overzicht tentoonstelling in het Provinciehuis te Haarlem van 19 juli t/m 30 augustus 2013

 

Distributie: Waanders en de Kunst en Galerie Artquadraat, Amsterdam

 

beschrijving
Het dier als model biedt veelzijdig en inspirerend materiaal voor de beeldhouwer om een eigen weg te gaan.
Heyster’s beelden laten een ontwikkeling zien naar een sculpturaal krachtige vormentaal.
Gebruikmakend van een door haar zelf ontwikkelde modelleertechniek balanceren o.a. haar ‘vogel’-beelden op de grens van figuratie en abstractie. De grens ligt voor haar bij het behoud van respect voor de eigen aard en wezen van haar onderwerp.
Het gaat haar om de expressie van een ‘life-force’, een groeikracht van binnenuit die voelbaar wordt naarmate men natuurvormen dichter nadert en intensiever observeert.
Hieruit volgt ook haar voorliefde voor het jonge -nog onvolgroeide- dier: haar jaarlijkse ontwerp voor het zgn ‘nieuwjaarsbeeldje’ (inmiddels 25 ste ) is uitgegroeid tot een geliefde aktie voor menig verzamelaar.
Het boek is rijk ge-illustreerd met prachtig fotomateriaal  van de beelden,  voorstudies en opdrachtlokaties .

 

New book 'Hetty Heyster sculpturen II'

The book ‘Hetty Heyster sculpturen II’ is a sequel to the previously published monograph from 2006.
The book is an overview spanning ‘40 years of animal sculpture’ with a fully documented and updated catalogue through 2013.

 

Dim. 24x28 cm
216 pages, 266 full-colour illustrations
Bound with dust jacket
Dutch/English


Published on the occasion of an overview exhibition in the provincial government building in Harlem, 19 July - 30 August 2013

 

description
The animal as a model offers multifaceted and inspiring material for the sculptor to develop his or her own style. Heyster’s sculptures reveal an evolution to a powerful, sculptural form language.
Using her own modelling technique, her ´bird´ sculptures balance between figuration and abstraction.
Her basic principle is to maintain respect for the intrinsic value and essence of the subject.
She is concerned with expressing a life force, a vitality from within that becomes perceptible as natural forms are approached and more intensely observed.
Her penchant for the young – still immature – animal is also derived from this notion: her annual design for the ‘New Year figure’(currently her 25th) has become a favourite among many a collector.
The book is richly illustrated with beautiful photographs of the sculptures, maquettes and commission sites.