Stichting ArtQuadraat (Art2)

 

Animalierkunst

 

Doelstelling:

Stichting ArtQuadraat (Art2) is opgericht in 2005 door twee beeldende kunstenaars en beoogt het behoud van, stimuleren en bevorderen van de sculpturale kwaliteiten van de "animalierkunst".

De naam staat voor een specialisme in de met name beeldhouwkunst, waarbij het dier-beeld als een autonoom gegeven in het oeuvre van de kunstenaar centraal staat.

Eind 19e eeuw was het de Franse beeldhouwer A.L.Barye die als een van de eersten in zijn werk het dier loskoppelde van symboliek, fabels, mythen, heraldiek, etc maar het dier in de eigen waarde en zijnstoestand observeerde en verbeeldde.
Het uitgangspunt was studie naar de natuur. Dierentuinen werden het werk- en studieterrein van deze "animaliers". Zij beschouwden het dier als model gelijkwaardig aan het door vele andere kunstenaars gebruikte menselijk naakt.

Door het dier intensief te observeren ging men ervanuit, dat men zich het onderwerp zo eigen kon maken dat het resulteerde in een eigen visie en verinnerlijking van het onderwerp. Van belang hierbij was respect voor het eigene en specifieke van het dier. Tot op heden zijn er beeldhouwers die deze traditie willen voortzetten en de studie naar natuurvormen zien als een noodzakelijke basis en uitgangspunt van hun werken.

Sinds 2005 heeft Stichting ArtQuadraat de Anbi-status.

 

Vriend van de Stichting:

Sympathisanten kunnen zicht aanmelden als Vriend door een jaarlijkse donatie van min. 15,- euro te storten op

rek. nr.: NL80 INGB 0004 5507 90 tnv Stichting ArtQuadraat, Amsterdam.

 

Nieuwsbrief:

Vrienden ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief en hebben recht op een bescheiden korting bij de aanschaf van een kunstwerk.

 

Adres Stichting ArtQuadraat:

Hoogtekadijk 195, 1018 BK Amsterdam

 

Contact:

Hetty Heyster , email: hettyheyster@planet.nl

tel: 06 55 89 31 08 of 020 6973050

www.hettyheyster.nl en www.bertgrotjohann.nl